• 788

    ساخت ربات شبه انسان در هنگ کنگ

    ساخت رباتی که فوق العاده شبیه انسان است و تواناییه حرکت و سخن گفتن دارد در هنگ کنگ

    17 فروردین 1397 علم تکنولوژی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی