• 503

    چرا درمناطقی که مو کاشته شده حالت دون دون ایجاد می شود؟

    چرا درمناطقی که مو کاشته شده حالت دون دون ایجاد می شود؟ ایجاد این حالت به دلیل تکنیک اشتباه کاشت می باشد. هنگامی که گرافت ها در شکاف های ایجاد شده جا زده شوند تکنیک خاصی داردو مقدار میزان خاصی از این گرافت را داخل شکاف باید جا داد،اگر بیشتر حد معمول گرافت را داخل شکاف جا بزنیم در کنار هر تار مویی که رشد خواهد کرد یک سوراخ ریز وجود دارد که نمای نهایی کار را زشت می کند، اگر گرافت کمتر از حد معمول داخل شکاف جا زده شود حالت دون دون سفید ایجاد می شود. هر دو عامل فوق به دلیل تکنیک نا درست کاشت می باشد.(کلینیک کاشت مو دکتر رضایی- 02122232380-09121180588- http://hairiran.com)


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی