• 102

    کوچینگ ثروت

    سجاد زمانی مدرس ان ال پی و کوچینگ فردی تکنیک های کشف توانایی و استعدادهای ذاتی و نحوه هدف گذاری را آموزش میدهد. https://test.tehrannlp.com


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی