• 147

    برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه برای ثروتمند شدن

    ✅روشی که تکنیک سابلیمینال مسیج برای تحقق رویاها واهداف بکار میگیرد مشابه با قانون جذب است. ✅ قانون جذب بیان میکند که افکار شما واقعیت را خلق میکند. یعنی هر چیزی که به آن فکر کنید و بر روی آن متمرکز شوید قطعا آنرا بدست خواهید آورد. ✅ اما مشکل اساسی و اصلی که قانون جذب دارد این است که باید ذهن خودآگاه و ناخودآگاه شما هماهنگ با هم باشند. اما اگر اینگونه نباشد هیچ گاه نمیتوانید به خواسته هایتان برسید. ✅ پکیج دوره ی انلاین معجزه ی ثروتمند شدن در کمتر از چهل روز که با تکنولوژی جدید طراحی شد باعث هماهنگ سازی ذهن خودآگاه و ناخودآگاه شما میشود.❤️نمونه کوچکی از پکیج!جهت سفارش به ونیزان www.vanizan.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی