اولین هتل در کهکشان!

347
نام پروژه نیز ترکیبی از کهکشان و دریا انتخاب شده تا این کشتی فضایی یک هتل دریایی در کهکشان باشد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده