اگزاست فن تهویه //سانتریفیوژ//فن های جدید وزیبا

466
بطور کلی اگزاست فن ها به دو دسته تقسیم میشوند :https://bit.ly/2LWauSt لینک سایت
الف)انواع اگزاست فن اکسیال یا محوری
1-اگزاست فن اکسیال پره ملخی: این نوع اگزاست فن جریانهای گازی زیاد و با فشار پایین تولید میکندو بازده پایینی دارد .
2-اگزاست فن تیوپ آکسیال : این نوع اگزاست فن فشار بالاتری نسبت به اگزاست فن پره ملخی تولید می کند و ازآن بازدهی بیشتر دارد،خروجی جریان اگزاست فن غیر یکنواخت بوده و چرخش زیادی درآن دیده می شود.
3-اگزاست فن وین آکسیال :اگزاست فن وین اکسیال در واقع یک اگزاست فن تیوب اکسیال است که توسط تیغه هایی درخروجی،جریان گاز را تقویت کرده و انرژی جنبشی جریان را به فشار ثابت تبدیل می کند همچنین دراین اگزاست فن تهویه شکل جریان هوا یکنواخت میباشد.
ب) انواع اگزاست فن سانتریفیوژیا گریز از مرکز
1-اگزاست فن با پروانه فوروارد(خم به جلو) : در این نوع اگزاست فن سانتریفیوژ، پره‌ها رو به جلو و در جهت چرخش پروانه هستند. تعداد پره‌های آن در مقایسه با پره های اگزاست فن سانتریفیوژخم به عقب و شعاعی بیشتر است. توان واقعی در این اگزاست فن‌تهویه به‌ علت ساختار پروانه آن، از توان محاسبه شده برای اگزاست فن‌ بیشتر است.اگزاست فن‌ سانتریفیوژباپره های فورواردبیشتر در صنایع تهویه مطبوع و تهویه در ساختمان‌ها و برج‌های اداری و مسکونی استفاده میشود.
2-اگزاست فن با پروانه بکوارد(خم به عقب) : در این نوع اگزاست فن سانتریفیوژ،پره ها روبه عقب ودر جهت مخالف چرخش پروانه میباشد.تعداد پره های اگزاست فن سانتریفیوژبکواردکمتر از اگزاست فن سانتریفیژفوروارد میباشدامابازدهی این نوع اگزاست فن هااز فن‌های با پروانه خم به جلو بیشتر است و صدای کمتری نیزتولید می‌کنندهمچنین توان واقعی اگزاست فن سانتریفیوژ بکوارد با توان محاسباتی آن تقریباً برابر است.
https://cooling-tower.ir/exhaust-fan/لینک سایت مهتاب گستر
mhgo
mhgo 0 دنبال کننده