جزئیات جدید درباره حادثه شوم قتل رومینا

248
ماجرای رومینا از زبان مادر و پدر و پسری که دلیل فرارش بود. بخش خبری ۲۰:۳۰ برای اولین بار دلایل رضا برای قتل دخترش را در آن شب شوم منتشر کرده است.