اهمیت پایان نامه (مهرداد حمصیان)

286
انجام پایان نامه همواره تأثیر و عواقب بسیار زیادی در زندگی افراد می گذارد که دانشجوها اغلب از فوائد آن غافل می شوند. شاید می توانیم بگوییم که کیفیت یک پایان نامه خوب می تواند حتی مسیر زندگی خیلی از افراد را هم تغییر بدهد بنابراین به صحبت های اطرافیان خود دلبسته نشویم چون افراد در شرایط حال حاضر یاد گرفته اند که فقط به مسیر زندگی افرادی توجه کنند که با گذراندن فوق و پایان نامه هم به نتایج خوبی دست پیدا نکرده اند، اما به افرادی که با انجام پایان نامه با کیفیت توانسته اند تغییرات متعددی در زندگی خود ایجاد کرده اند غافل مانده اند
mehrdad civil
mehrdad civil 0 دنبال کننده