علت آنفالو کردن سحر قریشی از زبان سمانه پاکدل!

372
بخشی از گفتگوی مجید صالحی با سمانه پاکدل در «ام شو» را تماشا می کنید درباره دلیل آنفالوی سحر قریشی توسط این دوستش!