آموزش اکسل پیشرفته در آموزشگاه عصرنخبگان - تابع hlookup در اکسل

239
جستجو افقی و ستونی با تابع HLOOKUP
برای مشاهده کامل این فیلم که توسط آقای اکبر مهدیزاده مدرس دوره های فنی حرفه ای در آموزشگاه عصرنخبگان تهیه و منتشر شده است، میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.
www.asrenokhbegan.com/hlookup-function/