• 148

    بررسی ویدیویی لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

    مرکز سنجش پزشکی لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 را به همراه اسامی دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت هر یک در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی منتشر کرده و در اختیار داوطلبان قرار می دهد . در این صفحه به بررسی ویدیویی لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 می پردازیم .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی