• 140

    ویدیو بایدها و نبایدهای استخراج بیت کوین از زبان وزیر نیرو

    بهره برداری غیر مجاز از این انشعاب نمی تواند برای تولید صورت بگیرد. ما موافق اینکه در ساعتها و ایام اوج بار ، چنین استفاده ای از انرژی کشور بشود نیستیم و با آن موافقت نخواهیم کرد بلکه باید در ایام مجاز مورد استفاده قرار بگیرد. تعرفه برق صادراتی است ؛ برای تولید هر بیت کوین حدود ۷۲ هزار کیلوبات ساعت برق مصرف می شو

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی