• 228

    دولت مخالف تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» است

    رئیس سازمان ثبت اسناد: دولت مخالف تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی