• 220

    تشرف به دین اسلام _ دختری که از راه حق می گوید

    «لنا» 21 سال دارد و اهل کشور آلمان است؛ او در خانواده ای مسیحی پرورش یافته و در سال های ابتدایی زندگی اش دغدغه ای نسبت به مسألۀ مذهب نداشته است. حدوداً 16 ساله بود که تحت تأثیر یکی از دوستانِ مسلمانش، جرقّه هایی برای بیشتر شناختنِ دین مبین اسلام در دلش روشن شد. اکنون چهار سال از مسلمان شدن لنا می گذرد و خانواده و دوستانش او را «لنا-مریم» یا «مریم» می خوانند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی