طنز استاد استادان، برنامه یازدهم «تفسیر شعر حافظ»

205
برنامه یازدهم «تفسیر شعر حافظ»
برنامه‌ای طنز در حوزۀ فرهنگ، هنر و اجتماع با دیدگاه انتقادی، آموزشی و #طنزآگاهی.
کانال #استاد_استادان @ostade_ostadan