• 121

  رباط صلیبی قدامی

  یکی از شایع ترین آسیب هایی که ورزشکاران به آن دچار می شوند، آسیب رباط صلیبی قدامی می باشد. که باعث تاثیر زیادی بر حرکت آن ها از زانو می شود. www.drgholenj.com

 • 1 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • فیزیوتراپی دراصفهان - آرتروز مچ پا - https://drgholenj.com/blog/ - دکتر قونلج- drgholenj
   drgholenj  -  22 تیر 1399  |  0