تمرینات ساده بدنسازی مخصوص گردن و کول

153
دکتر جواد افشاری: مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه/دارای مدرک مربیگری بدنسازی و فیتنس از کشور آمریکا /دارای مدرک مربیگری بدنسازی از کشور اسپانیا /مربی رسمی بدنسازی فدراسیون

www.hamrahfit.com
hamrahfit
hamrahfit 0 دنبال کننده