اختلاف سنی عجیب رضا رویگری و همسرش

189
همسر رضا رویگری در مصاحبه‌ای از اختلاف سنی زیاد خود با رضا رویگری می‌گوید.