• 580

    موسیقی جدیدپاپ

    آهنگ قصّۀ عشق باصدای زیبای جناب سپهرصفوی وآهنگسازی وتنظیم پراحساس استادگرانقدرجناب صدراشریعتی که بزودی منتشرخواهدشد.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی