سبک شخصی خودت را زندگی کن

160
وقتی به بقیه نگاه می کنی و تحت تاثیر نگاه دیگران قرار می گیری خودت را فراموش می کنی و این موضوع می تواند تاحدی پیش برود که خودت را فدای نگاه و قضاوت بقیه کنی. این به معنی خداحافظی با آرامش ، شادی و موفقیت واقعی است. پس در زندگی سبک شخصی خودت را داشته باش تا شاد و موفق باشی....سرزمین آموزشی ملک سلیمانی www.soloteach.ir.
dramirzadeh
dramirzadeh 0 دنبال کننده