• 200

    کتاب صوتی: انسان کامل : سیره سقراط حکیم

    کتاب صوتی: سیره سقراط حکیم از کتاب انسان کامل جلد دوم تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= 14- او (سقراط) معتقد بود که مردم مطلقاً معنای الفاظی چون نیکی، درستی، دوستی، راستی، حقیقت، سعادت، عدالت، محبت و تمثالهم را نمی دانند چون خود را نمی شناسند و اصلاً فکر کردن نمی دانند. او شبانه روز با مردم عامی گپ می زد و گفتگو می کرد در باره هر چیزی که آنها می خواستند و بدینگونه آنان را بخود می آورد و بیدار می کر

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی