• لحظه تحویل نوزاد دزدیده شده در بیمارستان شهریار

    نوزاد که در نیمه خردادماه امسال از بیمارستان تامین اجتماعی شهریار ربوده شده بود، پيدا شد این نوزاد دو ماهه را زنی با لباس پرستاری ربوده بود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی