عذرخواهی مجری سیما از شوخی با پرسپولیسی‌ها؛ کل کل رسانه‌ای بود!

195
عبدالرضا امیراحمدی مجری برنامه «صبح بخیر ایران» بعد از حواشی شوخی خود با باشگاه پرسپولیس مجبور به عذرخواهی شد.