آموزش کاشت ناخن بدون تیپ با استفاده از فرمر : مرحله پنجم : از بین بردن ناهمواری های احتمالی

130
در این مرحله با استفاده از سوهان کاغذی، ناهمواری های احتمالی روی ناخن را از بین ببرید. با استفاده از این سر سوهان، رد سرسوهان الماسه و سوهان دستی را از بین می برید. در این مرحله از آموزش کاشت ناخن بدون تیپ ناخن برای لاک زدن یا ژلیش آماده است. پس از خشک شدن لاک یا ژلیش با استفاده از روغن کوتیکول اطراف ناخن مشتری را چرب کنید.
Mobibii
Mobibii 19 دنبال کننده