اين جمله واعتقاد قطعی احمد بن حنبل ثابت ميکنه که علی بن ابی طالب عليه السلام برترین صحابه بوده

126
اين جمله واعتقاد قطعی احمد بن حنبل ثابت ميکنه که علی بن ابی طالب عليه السلام برترین صحابه بوده
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده