آيا در قرآن يا روايات از خلق موجوداتی روی کرات ديگر آمده است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت

135
آيا در قرآن يا روايات از خلق موجوداتی روی کرات ديگر آمده است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده