• 778

    آموزش الگوریتم انتخاب رشته استاد افشار 3 (چیدمان صحیح انتخاب ها)

    موزش چگونگی چیدمان انتخاب ها و روش هایی برای نداشتن انتخاب رشته مردود


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی