انتقاد روحانی به اداره ها: چرا هنوز از مردم کپی کارت ملی می‌خواهید؟

300
انتقاد رئیس جمهور از ادارات دولتی در جلسه هیات دولت را در ویدئو زیر مشاهده کنید.