میکسر هموژنایزر روتور استاتور

354
fansadco
fansadco 0 دنبال‌ کننده
همگن سازی، آمیختن شدید برای یکدست نمودن ذرات در دو ماده مرتبط به‌هم یا گروهی از مواد مربوط به هم برای ایجاد یک فرم ثابت از وجه‌های مختلف نامحلول (گاهی به کمک افزودن سورفکتانتها) برای به دست آوردن سوسپانسیون یا امولسیون است. همگن کردن فرایندی برای دستیابی به یکنواختی اندازه ذرات یک محصول است.
فناوران صادق اسپادانا تولید کننده انواع میکسر های امولسیون کننده
09219384933 کرمی
fansadco
fansadco 0 دنبال کننده