نظر آیت الله رئیسی درباره دیدار با رییس جمهور آمریکا

35
نظر رییس جمهور منتخب درباره دیدار با رئیس جمهور آمریکا
Milad Beiki
Milad Beiki 79 دنبال کننده