داغترین‌ها: #انتخابات

سابلیمینال چاکرای گلو - باز کردن چاکرای گلو و تعادل آن

362
https://www.sublimiran.com/product/vishuddha-chakra/

بازکردن چاکرای گلو با سابلیمینال و فرکانس چاکرای گلو