• 138

    سابلیمینال + بیوکنزی تغییر رنگ چشم به آبی به کمک ضمیر ناخودآگاه

    https://www.sublimiran.com/product/blue-eye/ سابلیمینال و بیوکنزی چشم آبی موجب روشنتر شدن رنگ چشمان شده و چشمان شما را به سمت داشتن هاله ای آبی رنگ سوق می دهد . این هاله با استمرار استفاده واضح تر و بزرگتر خواهد شد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی