دستگاه مخمل پاش-دستگاه ابکاری فانتاکروم09362022208

0
صنعتی جدید -کسب وکارجدید گروه صنعتی آنتیک کزوم
تولید دستگاه ابکاری پاششی دستگاه مخمل پاش ودستگاه هیدروگرافیک
استفاده از هر سه دستگاه در تمام عرصه های شغلی وبرروی تمام اجسام
اموزش رایگان کار با دستگاه ها
پشتیبانی افراد فعال ومشتاق به کار
09362022208
09301313308
خانم قربانی مدیریت
u_23971
u_23971 1 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.