• کتاب صوتی شیطان شناسی  قسمت 6 - شیطان قلمرو خانواده

    کتاب صوتی شیطان شناسی  قسمت 6 - شیطان قلمرو خانواده تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com  https://www.nooreomid.net  ============================== و اما آیا نشانه های حسی و عقلی حضور و رسوخ شیطان در قلمرو روابط خانوادگی چیستند؟ خود قرآن کریم همه ارکان شیطان شناسی را بما آموخته است: حب همسر و فرزندان و مال بگونه ای که اعضای خانواده را بسوی حرامها و مکروهات سوق دهد و از واجبات دینی و اخلاقی دور سازد، ورود اعمال شیطانی در خانواده مثل قمار، خمر و مخدرات و مسکرات، گرایش به انواع زیاده طلبی مثل ربا و شرط بندیها و درآمدهای شانسی و قمارگونه، پرستش کالاها، تزیینات و اشکال و صور و دکوراسیون، طرح آرزوهای دور و دراز جهت استکبار و برتری جویی از دیگران، آبروپرستی و رقابت با مردمان در امور دنیوی و قیاس خود با آنان و پیروی از امیال و ایده های اکثر مردمان، اسراف در دنیا، تجسس در احوال و اعمال دیگران، ظن پرستی و ذهنیات را عین حق دانستن و مرید ایده آلهای خود شدن، مادینه پرستی و سکس گرایی و جلوه گریهای جنسی، تکبر و غرور، انواع بازیگری، پیروی از طاغوت و حکومتهای جبار، تنوع پرستی و کثرت گرایی!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی