• 448

    یافتن دست نوشته ای به قدمت 1300 سال روی یک سنگ نادر

    یک لوح ۲ فوتی با حروف باستانی و نمادهای مسیحیت به عنوان قلعه Tintagel در بریتانیای کبیر پیدا شده‌است. به این فکر کنید که این کشف چه حقایقی را میتواند برای ما آشکار کند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی