ریمپ زانتیا ♥ هر آنچه از ریمپ ایسیو زانتیا باید بدانید

614
ریمپ چیپ Remapchip ریمپ زانتیا 2000 • ایسیو بوش MP 5.2 • قابل برنامه ریزی کردن میکرو M27C1001 • افزایش مطلوب کشش و شتاب • افزایش توان اسمی و گشتاور بین 8 تا 12 درصد واقعی • رفع کُپ و تاخیر دریچه گاز • رفع دمای بالای موتور • وبسایت: https://remapchip.com/ • اینستاگرام: remapchip@ ⇐ شماره تماس: 09124639406 ← 09355935405 ← 09981123465 ⇐
مقاله جامع ریمپ زانتیا:
https://remapchip.com/remap-xantia-citroen/
نمونه کارهای قدرتمند در اینستاگرام