جلسه 34 فیزیک دوازدهم-حرکت با شتاب ثابت2 حل مثال 11 و تمرین 8- مدرس محمد پوررضا

236
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "حرکت با شتاب ثابت2 حل مثال 11 و تمرین 8" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده