• 1,691

    چه شد که #مولوی اهل سنت #شیعه شد

    حقایقی عالمانه و مستند مستبصر آقای #حشمتی، از مولوی های قبلی منطقه #بلوچستان ایران ، که پس از قبول #تشیع، ایراد شده است.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی