• 293

    بلیط افغانستان

    فروش آن لاین پروازهای ایران به افغانستان و بالعکس چند وقتی است که توسط شرکت های ماهان و قشم ایر مجددا از سرگرفته شده است که می تواند گامی در جهت افزایش میزان تجارت میان دو کشور باشد. این پروازها از ایران از شهرهای تهران و مشهد به مقاصد شهرهای کابل , هرات , مزارشریف و قندهار می باشد. http://parmysagancy.ir/fa/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی