• 55

    خبر بد : کرونا در ایران رفتنی نیست

    خبر بد : کرونا در ایران رفتنی نیست ؛ تا تابستان سال دیگر کرونا وجود دارد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی