• 1,129

  ترم اولی ها!

  فرق داشنجوی ترم اول و ترم آخر! روزای اول دانشگاه خیلی جو گیر نباشین :))


 • 1 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • خخخخخخ
   حاللا  -  31 خرداد 1397  |  0