• 728

    فیلم دستگیری شهرام جزایری هنگام خروج از کشور

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهرام جزایری هنگام خروج از کشور در یک محموله قاچاق انسان توسط ماموران گمرک کشف و بازداشت شده است. این محموله خروجی بار عدس بود که هنگام کنترل محموله ها توسط ماموران گمرک کشف و در بررسی های بعدی مشخص شده که یکی از افراد شناسایی شده در محموله قاچاق انسان شهرام جزایری بوده است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی