• 84

    فناوری سقف های خنک کننده یا cool roof

    در این روش پشت بام با استفاده از مواد روشن یا سفید با بازتابندگی بالا رنگ کاری می شود و همین امر سبب خنک مانده محیط داخلی خانه یا ساختمان می شود. این روش برای مناطق با اقلیم گرم و تابستان های بسیار گرم پیشنهاد می شود.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی