سونامی بازداشت شهرداران در استان تهران

123
رئیس دادگستری استان تهران می‌گوید در همین روز‌های اخیر شهردار سه شهر رودهن، لواسان و شهریار به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند.