استاد غفاری ، چرا در عمل خدا را پیاده نمیکنیم

94
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺳﻴﻄﺮﻩ ﻣﺎﻟﻜﻴّﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ . ﺑﮕﻮ : ﺁﻳﺎ ﻧﻤﻰ ﭘﺮﻫﻴﺰﻳﺪ ؟
باید خداوند را در عمل پیاده کرد یعنی تمام اعمال ، حرف زدن ، نگاه کردن ، غذا خوردن ، راه رفتن و ..... بوی خدا بدهد و برای خدا باشد.
فقط گفتن خدا کفایت نمیکند .