پارک ملی بوجاق ، گیلان

139
پارک ملی زیبای بوجاق اولین پارک ملی خشکی – دریایی کشور بوده و یکی از ویژگی های آن وجود بخار آب همیشگی در این منطقه به دلیل وجود تالاب و ریزش رودخانه سفیدرود به بوجاق است که بر زیبایی آن افزوده است.
Mobibii
Mobibii 19 دنبال کننده