• 607

    فیلم بی باک . داستان زندگی جاش مک داول . نویسنده 168 کتاب مسیحی . Josh McDowell Story . Undaunted

    فیلم بی باک . داستان زندگی جاش مک داول . نویسنده 168 کتاب مسیحی . از جمله کتاب شواهد مسیحیت و رای دادگاه , بیش از یک نجار یا نجار اعظم , شاهد و غیره . https://www.josh.org/resources/spirit... فیلمهای مسیحی و تاریخی بیشتر در https://linktr.ee/gharounie کانالهای فیلمهای مسیحی , تاریخی و انگیزشی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی