• 159

    صحبت مجری برنامه شبکه یک با شرکت ‌کننده ترک زبان : اقلیت فارسی زبان ایران

    مجری برنامه تلویزیون هنگام صحبت با یک شرکت ‌کننده ترک زبان از او می‌خواهد با زبان ترکی صحبت کند و سپس زبان فارسی را زبان اقلیت ایران می‌داند... نظرات شما چیست؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی