چند اصطلاح پرکاربرد انگلیسی در بین رپرها (خوانندگان رپ)

253
در این ویدیو آقای دکتر محسن نوین تن چند اصطلاح پرکاربرد انگلیسی در بین خوانندگان رپ را آموزش می دهند jiggy = cool = جینگولی = باحال

آدرس وبسایت: www.englishbynovintan.ir

آدرس ما در شبکه های اجتماعی: englishbynovintan