ویروس کرونا چه تعداد قربانی خواهد گرفت؟

433
ترامپ و جانسون با سرعت به همه گیری کرونا واکنش نشان دادند و تلاش کردند به شدت بحران را کم اهمیت جلوه دهند. ترامپ ابتدا اعلام کرد که با شروع ماه اوریل و گرما این بیماری از بین خواهد رفت، اما بعد گفت اگر بتوانیم با ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کشته این بیماری را به پایان برسانیم خوب عمل کرده ایم. جانسون در انگلستان ابتدا تلاش کرد روش مصونیت گله‌ای را اجرا کند که در نتیجه آن انگلستان در حال تبدیل شدن به بالاترین آمار ابتلا در اروپا است. امپریال کالج اعلام کرد که بدون اقدامات مداخله‌ای ۷.۷ میلیارد نفر به کرونا مبتلا و ۴۰ میلیون در سراسر جهان قربانی این ویروس می‌شوند. بیل گیتس اعلام کرد اگر فاصله گذاری اجتماعی به درستی اجرا شود، تلفات آمریکا بسیار کمتر از پیش بینی ترامپ یعنی ۲۴۰ هزار نفر خواهد بود. بیل گیتس، اما کشور‌های درحال توسعه را کارت ناشناخته این همه گیری می‌داند او گفت با وجود جمعیت جوان انها، اما سوتغذیه و سیستم بهداشتی نامناسب و... جهان را تا حد زیادی آسیب پذیر میکند.